ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20. 03. 2021.

 

РАДНО ВРЕМЕ ПОЈЕДИНИХ ОБЈЕКАТА И ДЕЛАТНОСТИ


Министар здравља донео је Наредбу о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: Наредба) о којој смо информацију поставили на наш сајт 17. марта 2021. године.

У међувремену, Координациона комисија за инспекцијски надзор (у даљем тексту: Инспектор) на интернет страници https://inspektor.gov.rs/ објавила је већи број одговора на питања у оквиру правне подршке која се пружа објектима инспекцијског надзора, а у вези са ограничењем радног времена.

Поред тога, Генерални секретаријат Владе Републике Србије доставио је дописе Министарству здравља – Санитарној инспекцији, свим јединицама локалне самоуправе – штабовима за ванредне ситуације, као и Министарству државне управе и локалне самоуправе, али и већем броју других заинтересових лица – гранских удружења привредних субјеката итд.

Заједничко за одговоре на питања на сајту Инспектора и дописа Генералног секретаријата је да се њима у значајној мери дерогирају и релаксирају одредбе Наредбе у вези са ограничењем радног времена за већи број делатности. Наиме, у овим одговорима и дописима наведен је велики број делатности који потпадају под изузетке од ограничења радног времена у смислу Наредбе (другим речима, новоди се да се Наредба на њих не односи).

Акценат ограничења је ограничење контаката између људи, тако да се спречи ширење заразе. Од привредних субјеката захтева се да строго воде рачуна о броју запослених и купаца који истовремено раде и бораве у продајним објектима.