ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13. 07. 2021.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈЕ


Пореска управа сачинила је списак привредних субјеката који остварују право на бесповратна средства у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник“, бр. 11/21, 23/21 и 38/21). Списак привредних субјеката који остварују право на субвенцију објављен је на интернет страни Пореске управе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и доступан је на следећим линковима:

https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-jun-2021.html

https://mtt.gov.rs/vesti/obavestenje-16/

 

Подсећамо да се средства у складу са овим Програмом додељују у периоду од два узастопна месеца (јул и август), за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву (ППП-ПД). Тачни датуми исплате средстава нису познати, али се очекује да ће прва исплата бити средином јула месеца.

Додељена бесповратна средства могу се искористити искључиво за зараде запослених до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи у потпуности или делимично.

Напомињемо да је од објављивања наведена Уредба до сада два пута мењана, па је у том смислу једном од измена прописано да ће се пренос средстава корисницима субвенција извршити на посебне наменске динарске рачуне већ отворене код Министарства финансија – Управе за трезор, док ће корисницима субвенција који немају отворен посебни наменски динарски рачун, Министарство финансија – Управа за трезор, на њихов захтев, отворити посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Према наведеном, Управа за трезор ће средства субвенција исплаћивати на постојеће наменске рачуне оним субјектима који су користили бесповратна средства по старој Уредби из децембра 2020. године, док нове наменске рачуне отвара само за нове кориснике, који немају претходно отворен наменски рачун, и то на њихов захтев.

Другим речима, новим корисницима наменски рачуни неће бити отворени по аутоматизму, како је првобитно било прописано Уредбом, већ искључиво на претходни захтев корисника, о чему смо писали у ПС, бр. 8/21, на стр. 104. О осталим условима из Програма објашњења смо дали у ПС, бр. 5/21, на стр. 16.