ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15. 01. 2021.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 1,00%

 

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 14. јануара  2021. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од  1,00%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. фебруара  2021. године