ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14. 04. 2021.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ НОВИ ПРАВИЛНИК О ПДВ


Министар финансија донео је нови обједињени Правилник о порезу на додату вредност који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 37/2021.

Нови Правилник ступа на снагу 22. априла, а примењиваће се од 1. јула 2021. године.

У циљу упознавања привредних субјеката са новим Правилником о ПДВ, преко платформе Zoom одржаћемо вебинар 19. априла 2021. године, на којем ће предавачи бити Ирина Стевановић Гавровић из МФИН и Јована Стојановић из Привредног саветника. Пријављивање на вебинар врши се преко сајта где се налазе и детаљније информације о њему.

У припреми је и нови Приручник о ПДВ који ћемо објавити у месецу мају, а у којем ћемо поред детаљних објашњења у вези са применом прописа о ПДВ нарочито обратити пажњу на новине које доноси нови Правилник о ПДВ.

 

Јединствени Правилник о ПДВ представља значајну новину у области опорезивања ПДВ, јер почетком његове примене:

  • Уводе се нова правила у релевантним областима опорезивања ПДВ (предмет опорезивања, изузећа, порески дужник – промет добара и услуга у области грађевинарства, утврђивање пореске основице и њене корекције, издавање рачуна и вођење обавезне евиденције, ослобођења са правом на одбитак, пореско пуномоћство итд);
  • Једним актом (кроз 33 поглавља и 282 члана) биће нормативно интегрисана правила постојећих 27 Правилника (а, који ће, почетком његове примене, бити стављени ван снаге).

Обвезници ПДВ треба да сагледају како нова правила утичу на њихово пословање и појединачне трансакције, и у вези са тим, прилагоде своје процесе, евиденције и системе до 1. јула 2021. године.

Свим прептлатницима послали смо и часопис „Привредни саветник“, бр. 8/21 у pdf формату, да би се благовремено упознали са новим Правилником о ПДВ.