ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12. 01. 2021.

 

ПОДНОШЕЊЕ ОБРАЗАЦА ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ

 

У циљу унапређења и оптимизације пословних процеса од 01.01.2021. године омогућено је подношење у електронском облику преко портала Пореске управе следећих образаца:

- Захтева за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза

- Обавештења предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде

- Обавештења о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга

Захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза  и даље могу поднети у писменом облику - непосредно или путем поште.Корисничким упутством, које ће наредних дана бити објављено на порталу Пореске управе, дефинисаће се приступ и коришћење апликације за електронско подношење овог захтева. Решење о повраћају и прекњижавању достављаће се пореским обвезницима у електронској форми у пореско сандуче.

Обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде подноси се искључиво у електронском облику.

Обавештење о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга може да се поднесе и у писменом облику - непосредно или путем поште. Подсећамо на то да је рок за подношење овог обавештења 15. јануар 2021. године.