ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

05. 04. 2021.

 

СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОБАВЕЗУ ИЗДАВАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ


Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 25. марта 2021. године предлог Закона о електронском фактурисању који ће бити упућен Скупштини на усвајање.

Једна од најважнијих новина, са којом желимо да упознамо привредне субјекте, је да је предлогом овог Закона предвиђено да ће даном његовог ступања на снагу (осам дана од објављивања у „Службеном гласнику РС“) престати да важе члан 9. став 3. и члан 64. став 3. Закона о рачуноводству, којима је од 1. јануара 2022. год. прописано обавезно издавање електронских рачуна правним лицима и предузетницима.

Последично, предузетници и правна лица неће у свим трансакцијама од 1. јануара 2022. год. бити обавезни да другим правним лицима и предузетницима издају фактуре у електронском облику, јер ће све у вези са обавезом издавања електронских рачуна, роковима за то, прописаним форматом и сл. бити уређено новим Законом о електронском фактурисању, а не Законом о рачуноводству. У Закону о електронском фактурисању обавеза издавања електронских рачуна постојаће од 1. јануара 2022. само за обвезнике ПДВ у трансакцијама са јавним сектором, а од 1. јануара 2023. године у трансакцијама између обвезника ПДВ у приватном сектору.

Привредним субјектима саветујемо да сачекају да се изврши усвајање Закона о електронском фактурисању, а посебно подзаконских аката, који ће бити донети у року од шест месеци од ступања на снагу овог Закона, па тек онда да донесу коначне одлуке у вези са усаглашавањем својих информационих система са обавезама електронског фактурисања.

Привредни саветник ће, свакако, у часопису о томе дати исцрпна објашњења, а на ту тему ћемо организовати и одговарајуће семинаре.