ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Прво издање,
децембар 2011

 

 

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

Децембар 2011.

 

Аутори:
Иван Антић, мр Словенко Бркић, др Милан Неговановић, др Миленко Павловић, др Славољуб Станић и Филип Чубрић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
Др Радомир Бусарац
др Милан Неговановић

 

 


ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА
О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

– усклађивање и регистрација привредних субјеката –

 

Прво издање,
Привредни саветник, Београд, децембар 2011 године,
обим 720 страна,
ISBN 978-86-7323-067-2

 

 

 

 

Цена са ПДВ за претплатнике : 6.000 динара

Цена са ПДВ за остала лица : 12.000 динара

 

На почетак стране!