ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1 и 2/2021

 

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Припремили смо нови, тематски Билтен Привредног апелационог суда.

 

Овог пута, после дужег временског периода, обједињена је судска пракса из области привредних преступа.

 

У Билтену је дат преглед одговора на питања првостепених судова усвојених на седницама Одељења за привредне преступе, који се односе на одговорност за привредне преступе, подручје сходне примене Закона о кривичном поступку, трошкова привредно казненог поступка и извршења кривичних санкција. Такође, издвојене су и сентенце из одлука овог суда, усвојене на седницама Одељења судске праксе. Обрађени материјал обухвата период од 2012. године, закључно са 2020. годином.

 

У овом броју билтена први пут се објављује реферат аутора Јелене Шопаловић, саветника у Привредном апелационом суду, са веома актуелном темом „Еколошки привредни преступи“.

 

Надамо се да ће Вам овако обједињена и представљена судска пракса, посебно због значаја изабране тематске области, олакшати рад и поступање

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

 

На почетак стране!